Individuell plan (IP-plan)

Du som har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosiale tjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom du ønsker det.

Retten er uavhengig av diagnose og alder og gjelder selv om du bare mottar tjenester fra ett forvaltningsnivå, for eksempel kommunen. Du trenger ikke å motta tjenester fra spesialisthelsetjenesten for å ha rett til å få utarbeidet en individuell plan. En individuell plan skal inneholde en oversikt over dine mål, ressurser og behov for tjenester, og du har rett til å delta i prosessen med å lage planen.

Ønsker du å vite mer om individuell plan, finner du informasjon i ”brosjyre individuell plan”. En beskrivelse av ”prosessen ved utarbeidelse av IP-plan” finner du også her.

Dersom du har spørsmål om individuell plan, eller ønsker å sende inn ”søknadsskjema IP-plan”, retter du din henvendelse til leder for inntaksrådet;

Pleie- og omsorgsleder Karen Mauseth
Telefon: 78 45 25 00
E-post: pleieomsorgleder@hasvik.kommune.no

Del dette: