Hasvik kommunevåpen

Oppdatert informasjon om Covid-19 - lørdag 27. november 2021

 • Det er i dag, lørdag 27.november, påvist 4 koronasmittede i Hasvik kommune.   
  Kommunehelsetjenesten er godt i gang med å kartlegge nærkontakter.   
  Kommuneledelsen oppfordrer alle uvaksinerte å kontakte legestasjonen over helgen for å få gratis vaksine. 
  Følg ekstra godt med på egen helse de kommende dagene og bli testet dersom du får symptomer. Det er ekstra viktig hvis man ikke er vaksinert mot covid-19. 
   
 • Troms og Finnmark opplever for tiden et smittetrykk som utfordrer kapasiteten i sykehusene våre. Statsforvalteren har derfor bedt kommunene om å iverksette tiltak for å dempe spredningen.

Hasvik kommune iverksetter følgende tiltak:

 • Vaksinedose 3
  Hasvik kommune er godt i gang med å identifisere samtlige i målgruppen for vaksinedose 3, og vil sørge for at alle disse får tilbud om vaksinering så raskt som mulig. Målet er at alle skal få tilbud om dette før jul.
 • Uvaksinerte
  Hasvik kommune er i tillegg bedt om å identifisere grupper i befolkningen med lav vaksinedekning, og forsøke å motivere disse til å ta imot tilbud om vaksine. Dette arbeidet er igangsatt.
 • Hasvik sykehjem
  For å unngå smitte til beboerne innfører Hasvik kommune fra i dag nye retningslinjer for besøk ved sykehjemmet på Hasvik helsesenter. Samtlige uvaksinerte helsearbeidere skal også bruke munnbind ved pasientkontakt.

  «Retningslinjene for besøk til beboerne ved Hasvik sykehjem», se her.
  «Retningslinjer for uvaksinerte helsearbeidere», se her

 

Hasvik kommune kommer med følgende anbefalinger:

 • Test deg ved ankomst etter reiser ut av kommunen.
 • Hold avstand der det er mulig.
 • Bruk munnbind der det kan være vanskelig å holde tilstrekkelig avstand. Dette gjelder særlig ved reiser med fly, hurtigbåt m.v.
 • Det er svært viktig at man holder seg hjemme, tester seg, og unngår nærkontakt dersom man har symptomer. Dette gjelder både vaksinerte og uvaksinerte.
 • Smittetrykket i fylket er nå så høyt at hver enkelt bør søke å redusere antall nærkontakter mest mulig.
   
 • Hasvik kommune kommer med ny og oppdatert informasjon dersom det oppstår flere smittetilfeller i kommunen.


  Hasvik kommune oppfordrer alle til å følge nasjonale råd og veiledninger :         

  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
  https://www.helsenorge.no/koronavirus/


  Eva D Husby                                                                                                                           
  Ordfører i Hasvik kommune

Del dette: