Hasvik kommunevåpen

Oppdatert informasjon om Covid-19 - lørdag 9. januar

  • Det ble i går påvist to tilfeller av Covid-19 i Hasvik kommune.

Begge personene er arbeidsinnvandrere som kommer fra Polen.
Den ene er i karantene på karantenehotell i Alta, den andre i karantene i Hasvik kommune.

De smittede oppgir å ha hatt nærkontakt med to personer. Begge disse har vært i karantene siden ankomst til Hasvik kommune.

  • Neste informasjon kommer MANDAG 11.januar kl.14.00
    - dersom ikke en ny og alvorlig situasjon oppstår
     
  • Ved spørsmål om Covid-19 kontakt Hasvik legestasjon tel. 78452500 eller Hasvik kommune tel.78452700. 

 

Hasvik kommune følger de råd og føringer som til enhver tid gis fra statlige myndigheter:         
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/


Eva D Husby                                                                                                            
Ordfører i Hasvik kommune

Del dette: