Hasvik seniordans


Seniordans er et tilbud for aldersgruppen fra 55 år og oppover. De møtes en gang pr. uke til dans og sosialt samvær.

Hasvik seniordans

Dag Klokkeslett Sted
Tirsdag 10:30 - 12:00 Hasvik skole

 

I samarbeid med Hasvik sanitetsforening arrangerer de sittedans og oppvisning på Hasvik helsesenter for pensjonistene en gang pr. måned.

Elizabeth H. Karlsen er danseleder.