Folketallet stiger fortsatt i Hasvik kommune

Pr. 1.1.2014 var det registrert 1037 innbyggere i kommunen. Dette innebærer en økning på 14 personer fra 1.1 2013.

Hasvik kommune har fra 2010 hatt en økning på 103 personer – fra 934 innbyggere i 2010 til 1037 i 2014. Hasvik var den eneste kommunen i Finnmark som i 2013 mottok statlig veksttilskudd pga. høy prosentvis folketallvekst de tre siste årene.

Folketallet 2014 - graf
Folketallet

Fra 2003 til 2010 var det en dramatisk og jevn nedgang i folketallet i Hasvik med totalt 173 personer – fra 1107 innbyggere i 2003 til 934 i 2010. Alle prognoser og fremskrivinger av folketallsutviklingen tilsa at denne tendensen ville fortsette.

Det er gledelig at den negative trenden er snudd til en positiv utvikling, som gjenspeiler den vekst og optimisme som oppleves i Hasviksamfunnet for tiden.

Målet vårt må være å nå opp til 1100 innbyggere igjen. Vi er på god vei, for tallet stiger jevnt. Det var pr. 21.februar 1043 registrerte innbyggere i Hasvik kommune.

Eva D Husby
Ordfører

Del dette: