Delegering av tilsynsmyndighet

Vedtatt i kommunestyret 22.06.04:

Hasvik kommunestyre delegerer til Driftsstyret tilsynsmyndighet jfr. Tobakksskadeloven av 1. juni 2004. Driftsstyret oppnevner 2 representanter for gjennomføring av tilsyn.

Hasvik kommunestyre vedtar at Driftsstyret pålegger oppnevnte representanter å utføre kontroll ved kommunens bevillingssteder jfr. Alkoholloven. Kommunestyret gir driftstyret fullmakt til å kjøpe denne tjenesten eksternt dersom det ikke lar seg gjøre å bruke egne valgte representanter til slik kontroll. Oppnevnte tilsyn rapporterer til Driftsstyret.

Administrasjonen pålegges å finne penger til dette arbeidet.