Hjemmetjenesten

Hjemmesykepleie er et kommunalt tilbud for alle aldersgrupper. Det er en pliktmessig ytelse for dem som har behov for nødvendig helsetjeneste.

Hjemmetjenesten i Hasvik kommune omfatter både hjemmesykepleien, vaskehjelp og levering av middagsmat. Hjemmesykepleietilbudet til kommunens innbyggere er fra mandag til fredag mellom kl. 08.00-21.30. Hjemmesykepleien har ikke tilbud på lørdager og søndager. Hjemmehjelptilbudet gies på dagtid fra mandag til fredag. Hjemmesykepleie gies i henhold til Lov om helsetjenester i kommunene. Hjemmehjelp gies i henhold til Lov om sosiale tjenester mv.

Hjemmetjenestene har ca. 51 brukere totalt i Hasvik kommune. Det er ca. 40 pasienter som får fast besøk av hjemmesykepleien. I tillegg er det et skiftende antall pasienter som får midlertidig hjelp, for eksempel i en periode etter en operasjon, med behov for sårskift eller i en annen midlertidig vanskelig livssituasjon. Det er en sykepleier og flere hjelpepleiere som besøker brukerne i eget hjem, hjelper i det daglige livet og er kontaktperson med medisinsk faglig kompetanse. Sykepleieren har i tillegg en time kontortid hver uke i Breivikbotn og Sørvær, hvor alle innbyggere har mulighet for å få målt blodtrykk eller får sprøyte eller tatt blodprøve etter avtale med legen. Ca. 35 personer i kommunen får hjemmehjelp. Etter brukerens behov kan de får hjelp til husvask og klesvask og det er som regel mulighet for en liten prat i tillegg. Dermed er hjemmehjelpen også en sosial kontakt av stor betydning. Kjøkkenet på helsesenteret har tilbud om å levere middagsmat hjem til den som ønsker det. De selger også brød og andre bakervarer og folk som har benyttet seg av dette tilbudet er veldig fornøyd. 14 trygdeleiligheter i Hasvik kommune blir tildelt av inntaksrådet. Personer som av forskjellige grunner ikke klarer å bo hjemme i eget hus eller i en kommunal leilighet, får dermed mulighet til å bo på et trygt sted. Fire av trygdeboligene ligger rett ved siden av helsesenteret. Disse skal brukes til personer, som i spesiell omfang trenger å være nær behandlings- og rehabiliteringsmulighetene på helsesenteret.

Kontaktinformasjon:
Hasvik helsesenter, Sykestuveien 13, 9590 HASVIK

Avdelingsleder hjemmesykepleien: Sara From

Tlf. 78 45 25 12

Hjemmesykepleien: 91 16 69 80

Del dette: