Hasvik kommunevåpen

Legestasjonen

Ferieavvikling medfører endringer i perioden 20. juni - 14. august:

- telefontid: kl. 10 - 12 og 13 - 14
- vi har nedsatt kapasitet og må prioritere pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp

Åpningstiden er uendret: kl. 8.00 - 15.00

08. juni 2022 Les mer ››
Logo - folkehelseinstituttet

Informasjon fra Folkehelseinstituttet

Koronavirussykdom

Her finner du råd og informasjon om det nye koronaviruset (coronaviruset) 2019-nCoV).

04. februar 2020 Les mer ››
Logo_PIO-senteret

Ny chat for barn og unge:

Noen på hjertet

PIO-Pårørendesenteret i Oslo har nylig åpnet en chat for barn og ungdom: «Noen på hjertet?». 

24. mai 2018 Les mer ››
Logo_Frisklivssentralen

Bilder fra grilling i Sandvika

Frisklivssentralen takker for en hyggelig dag og godt oppmøte på grillingen i Sandvika vi arrangerte lørdag 1.april! 

05. april 2017 Les mer ››
Logo_Frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Hasvik

Frisklivssentralen i Hasvik kommune er en del av kommunens helsetilbud. 

27. februar 2017 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Helhetlig folkehelseoversikt

Kommunestyret i Hasvik behandlet  i møte 14.12.16, sak 89/16.

20. desember 2016 Les mer ››
Julemiddag på Hasvik helsesenter 08.12.16

Julemiddag på Hasvik helsesenter

Torsdag 8. desember 2016 var det julemiddag for beboere og ansatte ved avdelingen på Hasvik helsesenter. 

15. desember 2016 Les mer ››
Logo - Helsedirektoratet

Informasjon fra Helsedirektoratet

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

27. oktober 2016 Les mer ››
Høstfest på helsesenteret 071016 - foto: Reidun I. Aasebø

Høstfest på Hasvik helsesenter

Fredag 7. oktober 2016 ble det avholdt høstfest for beboere og pårørende på Hasvik helsesenter.

14. oktober 2016 Les mer ››
Logo - Helsedirektoratet

Informasjon fra Helsedirektoratet

Ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen

Mandag 6. juni kommer det en ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen.

18. mai 2016 Les mer ››

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet for personerer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ i kommuner og fylkeskommuner.

14. april 2016 Les mer ››
Logo_dinutvei.no

En veiviser ved vold og overgrep:

dinutvei.no

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn.

22. februar 2016 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Familie, forebygging og rehabilitering (FFR)

For å styrke tjenestetilbudet har Hasvik kommune fra 1. oktober 2015 foretatt omorganisering av noen av tjenestene på helsesenteret. 

03. februar 2016 Les mer ››
Hvor lite skal du finne deg i - kampanje 2015

Informasjon fra Politiet:

Hvor lite skal du finne deg i?

Hvor lite skal du finne deg i? er Politiets nye informasjonskampanje for å forebygge vold i nære relasjoner.

16. oktober 2015 Les mer ››
Logo - Fylkesmannen i Finnmark

Informasjon fra Fylkesmannen i Finnmark

Nye skjema for vergemål

I forbindelse med at Fylkesmannen har overtatt den gamle overformynderi oppgaven, er også skjemaer for vergemål blitt nye. 

28. mai 2014 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Folkehelse i Hasvik kommune

Folkehelse er helsetilstanden i et avgrenset område, i vårt tilfelle Hasvik Kommune.

20. desember 2013 Les mer ››
nav

Informasjon fra NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark

Hefte om boligtilpasning

Det er kommet et nytt revidert hefte fra Husbanken og NAV Hjelpemiddelsentral om boligtilpasning for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre.

19. juni 2013 Les mer ››
Alternativ X

Rusmisbruk rammer flere enn dem som ruser seg!

Pårørende til rusavhengige blir syke av bekymring, stress og skam. Det behøver ikke være slik.
04. oktober 2012 Les mer ››
Logo - NKS

NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige

NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS er et gratis lavterskeltilbud for pårørende til rusmiddelavhengige.
01. oktober 2012 Les mer ››
Logo - Helsedirektoratet

Pressemelding fra Helsedirektoratet

E-resept i Finnmark

Arbeidet med å innføre e-resept i Finnmark startet tirsdag 8. mai. E-resept øker sikkerheten og gjør hverdagen enklere for legemiddelbrukere.
09. mai 2012 Les mer ››
Logo - Helsebiblioteket.no

Offentlig nettsted med helseinformasjon

Helsebiblioteket er et nasjonalt, offentlig nettsted som tilbyr gratis tilgang til de beste norske og internasjonale ressursene innen helsefag og medisin.

28. februar 2012 Les mer ››
Logo_utviklingssenter.no

Nytt nettsted for pleie- og omsorgstjenesten

Utviklingssenter.no er et nytt nettsted for deg som jobber i pleie- og omsorgstjenestene, i hjemmetjenesten eller i institusjonstjenestene. Her kan du la deg inspirere til fagutvikling og prosjektarbeid.
25. mai 2011 Les mer ››
Julegudstjeneste på Hasvik helsesenter 191210

Julegudstjeneste på helsesenteret

4. søndag i advent, 19. desember kl. 11.30, ble det avholdt julegudstjeneste på Hasvik helsesenter.
20. desember 2010 Les mer ››
Medlemmene i Hasvik sanitetsforening poserer foran det nye fjernsynsapparatet

Gave til Hasvik helsesenter

Hasvik sanitetsforening har kjøpt inn en TV til akuttrommet på Hasvik helsesenter.
23. juni 2010 Les mer ››

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Ledsagerbevis for funksjonshemmede er en ordning som skal bidra til at personer med behov for ledsager, lettere kan delta i samfunnet.
01. januar 2010 Les mer ››

Helse og omsorg

Helse - pleie og omsorgstjenestene i Hasvik kommune har tilholdssted i bygget til Hasvik helsesenter i tettstedet Hasvik.

26. mai 2009 Les mer ››

Hasvik helsesenter

Hasvik helsesenter sykehjem og hjemmesykepleien har en felles turnus, med 19.7 stillinger totalt - har 24 ansatte i heltid- og deltidsstillinger. Herav er det 2 avdelingslederstillinger på henholdsvis sykehjem og i hjemmesykepleien.

06. juli 2005 Les mer ››

Hjemmetjenesten

Hjemmesykepleie er et kommunalt tilbud for alle aldersgrupper. Det er en pliktmessig ytelse for dem som har behov for nødvendig helsetjeneste.

06. mai 2005 Les mer ››

Individuell plan (IP-plan)

Du som har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosiale tjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom du ønsker det.

22. april 2009 Les mer ››

Omsorgslønn - retningslinjer

Ordningen med omsorgslønn kan benyttes når omsorgsyter har et særlig tyngende omsorgsarbeid, og når både den omsorgstrengende og kommunen vurderer vedkommendes omsorg som best og nødvendig for den omsorgstrengende.

06. mai 2005 Les mer ››

Habilitering og rehabilitering

I henhold til forskrift om habilitering og rehabilitering, har alle kommuner en plikt til å opprette en koordinerende enhet for dette arbeidet.

22. april 2009 Les mer ››