Helse og omsorg

Helse - pleie og omsorgstjenestene i Hasvik kommune har tilholdssted i bygget til Hasvik helsesenter i tettstedet Hasvik.

Første etasje i bygget til Hasvik helsesenter inneholder:

- Pleie og omsorgsadministrasjon - Legestasjon - Fysioterapeut - Kommuneergoterapeut - Helsesøster - Hjemmesykepleie - Kapell - Møterom - Vaskeri - Kjøkken I andre etasje er sykehjemsavdelingen.

Tjenestetilbud: hjemmehjelp, miljøarbeider, nabohjelp, støttekontakt, turnus tiltak utenfor institusjon, trygdeboliger, omsorgslønn og avlastningstiltak.

Kontaktinformasjon:

Tittel Navn Telefon Mobil                   
Kommunelege 
78 45 25 00   
 
Kommuneoverlege Christian Anker 78 45 25 00  
Kommunelege   78 45 25 00  
Fysioterapeut
Sigrid Fagerholt
78 45 25 57
90 96 26 53
Helsesøster
78 45 25 56
90 96 27 41
Helsesekretær
78 45 25 02
90 25 89 38
Sekretær legestasjon Hanne Pettersen 78 45 25 00  
Pleie- og omsorgsleder
78 45 25 21
90 96 08 65
Pleie- og omsorgssekretær
Toril A. Nystad
78 45 25 22
90 93 41 45
Avdelingsleder institusjon
78 45 25 25
 
Avdelingsleder hjemmesykepleie    
 
78 45 25 31
91 16 69 80
Hjemmesykepleien
  78 45 25 32 41 63 00 47
Leder for Familie, Forebygging og 
Rehabilitering
Jonas Jørgensen
78 45 25 51
41 48 22 80
Ergoterapeut
 
78 45 25 54
90 71 52 42
Kjøkkensjef
78 45 25 29
 

Lenker:


application/octet-streamMiddag/matombringing til hjemmeboende
application/octet-streamEgenandel praktisk bistand
application/octet-streamVederlag for opphold i institusjon/sykehjem
application/octet-streamTrygghetsalarm

Statlig informasjon