Informasjon fra NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark

Hefte om boligtilpasning

Det er kommet et nytt revidert hefte fra Husbanken og NAV Hjelpemiddelsentral om boligtilpasning for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre.

Heftet er beregnet for innbyggere, pårørende og andre i kommunen som bidrar til å legge til rette boligene slik at de blir tilgjengelig og funksjonell.

Nytt hefte om boligtilpasning
Nytt hefte om boligtilpasning

Mange får problemer pga nedsatt bevegelse, syn, hørsel eller andre grunner. Tilpasning av bolig gjør at mange mestrer bedre eget boforhold og at behov for tjenester blir redusert.

Del dette: