Hasvik Sanitetsforening


Hasvik Sanitetsforening jobber etter Norske kvinners sanitetsforening vedtekter som er arbeid med kvinnehelse. 

Dette er en forening for alle over 18 år, menn kan også være medlemmer. De har medlemsmøter ca. en gang pr. måned og arrangerer formiddagstreff på Hasvik Helsesenter fire ganger pr. år.

Sammen med Hasvik seniordans har de sittedans og oppvisning en gang pr. måned for pensjonistene på Hasvik Helsesenter.