Hasvik menighet


Menigheten holder gudstjenester i de ulike kirkene i kommunen gjennom året, og hvert år holdes det gudstjeneste i kirka i Dønnesfjord den første helga i august.

Da settes det opp buss til Dønnesfjord, og det er båtskyss ut til kirka. I forbindelse med Sørøydagene holdes det gudstjeneste på Breivik grendehus.

Sammen med Betel barneklubb arrangerer menigheten årlig en overnattingstur for barn og ungdom.

Ellers arrangeres det kirkeuker hver høst og vår i Hasvik, Breivikbotn og på Sørvær. Et variert program med blant annet småbarnstreff, ungdomskveld og besøk på sykehjemsavdelinga gir mulighet for alle i alle aldere å delta.

Informasjon om kirkeukene publiseres på www.hasvik.kommune.no.

text/htmlHasvik menighet