Hasvik kommunes kulturpris for 2011

Tradisjonen tro deles Hasvik kommunes kulturpris ut i forbindelse med åpning av Sørøydagene.
Hasvik kommunes kulturpris gis for å hedre innsatsen for det frivillige kulturlivet i kommunen, og kan deles ut til enkeltpersoner eller lag-og foreninger.

Et enstemmig formannskap har valgt å gi Hasvik kommunes Kulturpris 2011 til Hasvik Røde Kors med følgende begrunnelse:

Hasvik Røde Kors tildeles Hasvik kommunes kulturpris 2011 for sitt store engasjement og omsorg for andre mennesker – både lokalt og ved deltaking i innsamlinger til internasjonale formål.
Kulturprisen for 2011 gikk til Hasvik Røde Kors
Ordfører Eva D. Husby overrekker kulturprisen for 2011 til leder Valgerd Olsen i Hasvik Røde Kors - Copyright Anne Olsen-Ryum
Hasvik Røde kors har i flere tiår jobbet aktivt for å knytte relasjoner mellom mennesker i kommunen vår – og med særlig fokus på de eldste og barn. Sentralt i Hasvik røde kors sitt arbeid er kontakten med beboerne på Hasvik helsesenter, og aktiviteter i for alle aldersgrupper i tilknytning til Røde Kors hytta. Hasvik Røde Kors har i tillegg bygd og vedlikeholdt Røde Kors hytta i Risvåg ved hjelp av dugnadsarbeid.

Del dette: