Hasvik helsesenter

Hasvik helsesenter sykehjem og hjemmesykepleien har en felles turnus, med 19.7 stillinger totalt - har 24 ansatte i heltid- og deltidsstillinger. Herav er det 2 avdelingslederstillinger på henholdsvis sykehjem og i hjemmesykepleien.

Sykehjemmet har en sykestueplass (akutt) dvs. at kommunelegene disponerer bruken av denne plassen. Ved sykehjemmet er det 19 langtidsplasser, 4 avlastningsplasser og en sykestueplass. Sykehjemmet har 5 rom som fungerer som en skjermet enhet for demente brukere. Sykehjemmet er i andre etasje på helsesenteret, som ble tatt i bruk på slutten av året 1999. Sykehjemsavdelingen har 24 moderne enkeltrom, med eget bad/WC.

Personalet ved sykehjemsavdelingen har også serviceoppgaver:

- Betjener kommunens trygghetsalarmer til hjemmeboende.
- Betjener legevakttelefon fra kl 15.00 - kl 08.00. og i helgene.

Institusjonsvaskeri:

Består av en 80% stilling, servicen her er vask av alt institusjonstøy, beboertøy samt arbeidstøy.

Institusjonskjøkken:

Består av tre hele stillinger fordelt på 4 ansatte: En kjøkkensjef og tre kokker.

Begravelsestjenester:

I Hasvik kommune er det i dag ingen som driver med begravelsesbyrå. Personalet ved Hasvik helsesenter betjener denne funksjonen i kommunen.

Inntaksråd:

Inntaksrådet består av lege, avdelingsleder hjemmesykepleien, avdelingsleder sykehjem, sosialleder og pleie og omsorgsleder. Inntaksrådet tildeler institusjonsplasser; langtidsplasser, kortidsplasser og avlastningsopphold samt tildeling av 14 trygdeleiligheter i Hasvik kommune.

Personer som av forskjellige grunn ikke klarer å bo hjemme i eget hus eller i en kommunal leilighet, får dermed mulighet til å bo på et trygt sted. Fire av trygdeboligene ligger rett ved siden av helsesenteret. Disse skal brukes til personer, som i spesiell omfang trenger å være nær behandlings- og rehabiliteringsmulighetene på helsesenteret.

Kontaktinformasjon:

Tittel Navn Telefon
Pleie- og omsorgsleder
78 45 25 10
Pleie- og omsorgssekretær
Toril A. Nystad
78 45 25 11
Avdelingsleder institusjon
78 45 25 20
Avdelingsleder hjemmesykepleie    
Sara From
78 45 25 12
Hjemmesykepleien
  91 16 69 80
Kjøkkensjef
Snorre Sjursen
78 45 25 19

Del dette: