Logo - Finnmark Fylkeskommune

Til alle det er aktuelt for:

Har du husket å søke læreplass eller skole neste år?

Har du husket å søke læreplass eller skole neste år?

Det må gjøres før 1. mars på vigo.no. Husk at Losa Hasvik er et alternativ.

Hilsen Geir A. Iversen
91319843

Del dette: