Gudstjenester i skoletiden

Utdanningsdirektoratet har sendt ut brev til kommunene med råd for gjennomføring av gudstjenester i skoletiden.
Direktoratet ønsker en mest mulig felles håndtering av dette spørsmålet. Vedlagt følger brev om dette.

Del dette: