Hasvik kommunevåpen

Informasjon fra Hasvik skole:

Gå til skolen!

Barn som går, sykler eller sparker til skolen, starter dagen med sunn, fysisk aktivitet som både nå og senere gir helsegevinst.

Trygg Trafikk ønsker at flest mulig barn skal gå eller sykle til skolen og ikke bli kjørt. Dette er fordi nettopp foreldrenes bilkjøring i skoleområdet skaper utrygghet for barna og kan skape potensielt farlige situasjoner.

Det er det beste for alle om barna kan gå, sykle eller sparke. Det å gå alene til skolen handler om å mestre en utfordring. Men la dem få tid, og vurder om de er modne nok. Barn er flinke til å huske regler, og gjentakelse øker læringen.

Dersom barna likevel blir kjørt, setter skolen pris på at elevene settes av i busslomma, slik at vi unngår trafikkfarlige situasjoner med biler som rygger ut fra skolens innkjørsel.

Vennligst respekter "innkjøring forbudt"- skiltet også på ettermiddagstid. Det er satt opp for å hindre ulykker.

Del dette: