Logo_Frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Hasvik

Om oss

Frisklivssentralen i Hasvik kommune er en del av kommunens helsetilbud. Formålet til Frisklivssentralen er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom blant de som bor i Hasvik kommune. Vi jobber for å styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse. Frisklivssentralen er samarbeidspartner i det tverrsektorielle folkehelsearbeid, som del av helsetjenestens bidrag inn i dette.

Hva vi gjør

Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud med fokus på livsstilsendring og ivaretakelse av fysisk og psykisk helse. Her er det mulighet for å få individuell veiledning og oppfølging gjennom samtale, samt ulike kurs- og aktivitetstilbud i gruppe. Denne individuelle veiledningen og oppfølgingen kan man få dersom man sender en henvisning. Henvisning/resepten kan sendes inn gjennom legen din, NAV, helsetjenester, pårørende eller deg selv.

Den individuelle oppfølingen er på 12 uker der man får en helsesamtale i starten av perioden og en på slutten, det også mulighet for flere samtaler i løpet av denne perioden.

Frisklivsresept – Helsesamtale

Frisklivssentralen sin frisklivsresept kan også kalles grønnresept, som er et oppfølgingstilbud til deg som har behov for hjelp til motivasjon til å endre vaner, og omfatter støtte til fysisk aktivitet, kosthold og tobakkstopp.

Resepten starter med en helsesamtale, og gis for 12 uker av gangen. Ved behov gis det tilbud om ytterligere oppfølging. I oppfølgingsperioden blir det sammen utarbeidet mål og planer.

For alle, selv de som ikke benytter seg av frisklivsresepten har muligheten til å delta på kurs og grupper som på dag- og kveldstid og som du får informasjon om, samt de lokale tilbudene som eksisterer.

Fyll ut og lever eller ta direkte kontakt med oss for resept.

Kontaktperson for Frisklivsresept:

Ida Sofie Teigen, Tlf.: 907 15 242

e-post: ergoterapeut@hasvik.kommune.no

Frisklivssentralens fysisk aktiviteter

Per i dag har vi to tilbud; gymnastikk for eldre og vanngymnastikk. Vi ønsker å være brukermedvirkende og derfor åpne for innspill fra innbyggerne på øya (kontaktinformasjon finner du nederst på siden).

Gymnastikk for eldre – fallforebyggende og økt balanse!
Dag Klokkeslett Sted
Onsdag 10:30 - 11:00 Hasvik helsesenter 2. etasje

Vanngymnastikk – Passer for alle!

Hver onsdag frem til bassengsesongen er slutt har vi trening i basseng. Denne aktiviteten passer for de aller fleste; mosjonister, de med idretts- og belastningsskader, muskel- og skjelettplager og de som ønsker å komme i gang med trening! Treningen foregår i bassenget, den er varierende der man får brukt hele kroppen!

Vanngymnastikk
Dag Klokkeslett Sted
Onsdag Kl. 19:00 - 20:00 Breivikbotn skole

 

Frisklivssentralens psykisk mestring

En viktig del av vår helse er vår psykiske helse. Via kurset «KiD-kurs» kan vi lære bruken av kognitiv metode, hvordan håndtere tunge tider i livet bedre.

Personlig utvikling og bedre livskvalitet ved hjelp av kognitiv metode:

Frisklivssentralen i Hasvik arrangerer kurs i bruk av kognitiv metode. Kurset bygger på konseptet til KiD-kurs i depresjonsmestring, men er utvidet til å favne flere utfordringer og problemstillinger.

Målsettingen er økt livskvalitet gjennom å mestre hverdagen på en bedre måte.

Kurset er for alle som har behov for å lære teknikker og metoder for å håndtere stress, belastning, depresjon, utmattelse osv. Teorien det undervises i danner grunnlag for endring, og gir verktøy som kan benyttes til egne problemstillinger videre.

Kurset tar frem generelle problemstillinger, og det er ikke nødvendig å utlevere personlig informasjon. Alle som deltar får utdelt kursmateriell som benyttes på kurset og hjemme.

Kurset er basert på kognitiv atferdsteori, for å forstå sammenhengen mellom tolkninger, følelser og handlinger.

Det veksles mellom undervisning, øvelser på kurset og hjemme.

KiD-kurs
Dato Dag Klokkeslett Sted
9.mars Torsdag 14:00-16:00 Møterommet på Rådhuset
16.mars Torsdag 14:00-16:00 Møterommet på Rådhuset
23.mars Torsdag 14:00-16:00 Møterommet på Rådhuset
30.mars Torsdag 14:00-16:00 Møterommet på Rådhuset

 

Kursledere:

  • Marte Notvik Kristiansen
  • Ann Mari Aae Christensen

 

Pris: Kr 500,- (til kursmateriell)


Kontaktpersoner (ved påmelding og mer informasjon):

Noen tips innen fysisk aktivitet, kosthold og tobakkstopp:

Om Fysisk aktivitet

Om Kosthold

Om Snus- og røykslutt

  • Per i dag er det ingen som har kurs i snus- og røykslutt, men vi tilbyr likevel en helsesamtale. Under er helsedirektoratets selvhjelps tips: 
    www.slutta.no

    Last også ned appen:
    «Slutta»

For innspill og spørsmål, ta kontakt med frisklivskoordinator:

Ida Sofie Teigen 
Telefon: 907 15 242
E-post: ergoterapeut@hasvik.kommune.no

Del dette: