Her kan du melde deg på!

Fallskjermhopping i tandem under Sørøydagene

Med utgangspunkt i Hasvik Lufthavn har vi tilrettelagt for deg som har lyst til å prøve dette.

Sørøy-Glimt stiller fotballbanen til disposisjon som landingsfelt og Hasvik Kommune/Sørøydagene sponser prosjektet med kr 10.000.

Denne aktiviteten finner du foreløpig ikke i programmet for festivaluka fordi vi er fortsatt avhengig av å få minimum 8 deltakere for å kunne gjennomføre.

Hoppingen planlegges lørdag 2. og søndag 3. juli. Ett hopp tar ca 1 time, slik at dette vil strekke seg utover hele dagen. Det vil bli pauser i opplegget pga fotballkamp på lørdag og ordinært rutefly på søndag ettermiddag.

Fallskjermhopping i tandem
(illustrasjonsfoto)
I løpet av disse dagene vil det være muligheter for omvisning på lufthavna v/lufthavnsjefen, med adgang til noen av de områdene som normalt er stengt for publikum. Alle hopperne vil bli briefet av hoppmesteren (han du hopper med) og få nødvendige instruksjoner og hjelp til påkledning før man entrer flyet - èn og èn. Du vil få låne hoppdress, hjelm, hansker etc. Vanlige joggesko er greit skotøy som du tar med selv.
Vi prøver også å få med en ekstra hopper som vil filme hver enkelt under hoppet - denne videoen planlegger vi å sende hver enkelt på en DVD i ettertid. Ett hopp koster kr 4.000 som betales kontant til piloten ved ombordstigning. Hopprekkefølgen blir satt opp i den rekkefølge påmeldingene kommer inn. Hoppet vil foregå fra 10 - 12000 fot og innledes med fritt fall.
Fallskjermhopping i tandem
(illustrasjonsfoto)

Forebehold og begrensninger:

Aldersgrense er 16 år. Ungdommer mellom 16 og 18 må ha skriftlig samtykke fra foreldre/forsatte. Det stilles krav til alminnelig god fysikk. Personer med eksempelvis hjertelidelser, høyt blodtrykk, sukkersyke eller andre sykdommer som nedsetter almenntilstanden frarådes å hoppe. På grunn av vektbegrensninger på utstyret (sele) er det ikke mulig å delta hvis du veier over 100 kg. Det må tas værforbehold. Sterk vind og kraftig nedbør vil vanskeliggjøre gjennomføringen. Arrangør/tilrettelegger har ikke sikkerhetsansvar knyttet til selve hoppet. Hoppmester er sikkerhetsansvarlig for alt som skjer fra briefing starter til hoppet er gjennomført.

Påmelding sendes:

Påmeldingsfrist:

Påmeldingsfrist er 12. juni, men har du allerede bestemt deg for å hoppe ser vi gjerne at du sender innpåmelding raskest mulig. Spørsmål om opplegget rettes til Geir Berg, tlf 970 19 465, på kveldstid. Nødvendig informasjon i fortsettelsen sendes ut som felles mail til de som er påmeldt.

Del dette: