En heftig og begeistret åpning av Tufteparken Hasvik

Søndag 5. juli 2015 ble Tufteparken Hasvik offisielt åpnet, som et eget arrangement under Sørøydagene 2015. 

Et sted mellom 120 og 130 mennesker hadde funnet veien til den nye utendørs treningsparken i Hasvik, som er lokalisert i området mellom sandstranden og kunstgressbanen.

Åpning av Tufteparken - foto: Bente O. Husby
120-130 mennesker deltok på åpningen av Tufteparken Hasvik

Ordfører Eva D. Husby ønsket velkommen til åpningen av Tufteparken Hasvik, og berømmet Hasvik Idrettslag, Hasvik IL – Turngruppa og FK Sørøy Glimt for at de hadde sett nytten av å samarbeide med Hasvik kommune om etableringen av en slik treningspark.

Fra ideen først ble diskutert i august i 2014, har etableringen av parken tatt under et år. En rekke personer og bedrifter har bidratt i etableringen og dugnadsarbeidet i treningsparken, og alle fikk sin personlige hilsen. Hun takket også Gjensidigestiftelsen som, sammen med Hasvik kommune, har bidratt økonomisk til etableringen av Tufteparken Hasvik.

Åpning av Tufteparken - foto: Bente O. Husby
Fra venstre: ordfører Eva D. Husby, Lasse Tufte og Arne Hammari fra Gjensidigstiftelsen

Gjensidigestiftelsen v/ Arne Hammari benyttet anledningen til å sette fokus på den gjennomføringskraften og den dugnadsviljen som folket på Hasvik har vist i forbindelse med etableringen av Tufteparken Hasvik. Gjensidigestiftelsen har gitt kr 190.000,- i tilskudd, og Arne Hammari uttalte at aktiviteten han så i parken på åpningsdagen i aller høyeste grad forsvarte denne tildelingen.

Han la vekt på at dette er et lavterskeltilbud som er gratis og tilgjengelig døgnet rundt gjennom hele året. Han sa også at han med egne øyne hadde fått se at dette var en aktivitet som samler familier og venner på tvers av generasjoner, at ulike brukergrupper kan få mestringsopplevelser og at parken i tillegg kan benyttes i av skoler, barnehager og ulike idrettslag i organiserte sammenhenger. Konklusjonen hans var at en slik treningspark ville kunne passe inn de fleste steder i Finnmark, og at han håper at flere vil arbeide for å etablere slike sosiale møteplasser og treningsarenaer rundt om i Finnmark.

Lasse Tufte, som er grunnlegger av konseptet Tufteparken, foresto den offisielle åpningen. Og som seg hør og bør ble ikke snoren klippet, men knyttet løs fra toppen av det ene apparatet gjennom en av de øvelsene som det er mulig å trene på i treningsparken.

Åpning av Tufteparken - foto: Bente O. Husby
Lasse Tufte og Arne Hammari fra Gjensidigstiftelsen

Tufteparken Hasvik ble åpnet nøyaktig på dagen tre år etter at den første tufteparken ble åpnet i Asker kommune, og er den andre parken som står klar til bruk i Finnmark. Totalt er det i dag fire ferdigstilte tufteparker i Nord-Norge, men flere er under etablering. Lasse Tufte har deltatt på alle de offisielle åpningene rundt om i Norges land, og kunne gi tilbakemelding på at Tufteparken Hasvik nok var den parken han hadde åpnet som hadde den beste utsikten.

Samlokaliseringen med sandstranden, de sosiale områdene med bord, benker og grillmuligheter, kunstgressbanen m/ tilhørende klubbhus og golfbanen bidrar til at Tufteparken inngår i et helhetlig aktivitetstilbud som strekker seg langsetter hele flyplassens lengde. Dersom man legger til de omkringliggende fjellene med muligheter for toppturer og turorientering, så er alt lagt til rette for sunne og morsomme utendørsaktiviteter. Dette er folkehelse i praksis.

 

Åpning av Tufteparken - foto: Bente O. Husby
Åpning av Tufteparken - foto: Bente O. Husby

Etter den offisielle åpningen var gjennomført var det fritt frem for alle som vill prøve de ti ulike treningsapparatene som til sammen utgjør Tufteparken Hasvik. Lasse Tufte bistod med gjennomgang av øvelser og veiledning underveis. I 2,5 timer forsøkte en rekke ulike mennesker seg på både enkle og mer kompliserte øvelser i apparatene, og tilbakemeldingene var entydige: dette er morsom og allsidig trening som passer for alle!

Eventuelle spørsmål (dersom noen ønsker å høre om hvordan man har gått frem for å etablere Tufteparken Hasvik) kan rettes til prosjektleder Bente O. Husby på mobil: 90852916.

Tekst og foto: Bente Olsen Husby

Fakta om Tufteparkene:

  • Lasse Tufte er grunnleggeren av konseptet Tufteparken. Målet er å etablere gratis lavterskeltilbud for uorganisert idrett og gjennom det styrke folkehelsen landet rundt. I tillegg er det etablert parker i Sverige og Uganda. For mer informasjon, se www.tufteparken.no, eller søk etter «Tufteparken.no» på Facebook.
  • Den første Tufteparken ble etablert i Asker kommune 5. juli 2012. I dag er nærmere 60 Tufteparker ferdig bygd eller under etablering rundt om det ganske land.
  • I Finnmark finner du Tufteparken i Hasvik og Kjøllefjord. De resterende to som er tatt i bruk i Nord-Norge befinner seg i Tromsø by (Telegrafbukta og Charlottenlund).
  • For mer info om Tufteparken Hasvik, søk opp «Tufteparken Hasvik» på Facebook.

Del dette: