Elevpermisjon inntil 2 uker - søknadsskjema

Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Når det er forsvarlig kan rektor, etter søknad, gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker (OL § 2-11).
Fravær ut over dette er å anse som at eleven er tatt ut av skolene. Ved uttak av elev, må foreldre undertegne fastsatt skjema der ansvaret for foreldrene er avklart.

Del dette: