Dyrevernnemnd - interkommunal

Hjemmel:

Lov av 20. des. nr. 73 1974: Lov om dyrevern.

Mandat:

Har plikt til å holde seg orientert om dyreholdet i distriktet og å gjøre uanmeldte inspeksjoner.

Valgt av kommunestyret 16.06. 16 - sak 60/15:

Representanter:

Marit Johnsen 
Torill Nystad 
Andreas Fagerheim


Statlig informasjon