Den kulturelle skolesekken


Som elev i skolen får du tilgang til gode kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken.

Tilbudet skal være profesjonelt og bredt og dekker blant annet musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, film og kulturarv.

Målet er at alle elever skal bli kjent med og utvikle forståelse for ulike kunst- og kulturuttrykk. Dette er også i tråd med målene i de ulike læreplanene for skolen.

http://www.hasvik.kommune.no/den-kulturelle-skolesekken.146143.20583071.tkt.html