Byggesaksbehandling og kontroll

Hvis du har byggeplaner som:

  • utvidelse av bolig
  • bygging av garasje
  • endring av fasader
  • altanutbygging
  • montering av mindre frittstående bygninger som lekehus/veksthus

eller planer om:

  • planering av terreng
  • opparbeiding av parkeringsplasser på tomta
  • oppsetting av gjerder og lignende

er det sikrest å kontakte teknisk seksjon på forhånd for på denne måte få klarhet i hvilke regler som gjelder og hva en må ta hensyn til i prosessen.

En vil da også få klarhet i om arbeidene er unntatt fra meldingsplikt eller søknadsplikt.

Kontaktinformasjon:

Hasvik kommune
Teknisk seksjon
Postboks 43
9593 BREIVIKBOTN
Telefon: 78 45 27 00
Telefaks: 78 45 15 08

Teknisk leder: 
Direkte telefon: 78 45 27 42
Mobil: 48 10 78 92
E-post: teknisk.leder@hasvik.kommune.no

Del dette: