Brann- og feiertjenesten

Hasvik kommune sorterer under 110- sentralen i Hammerfest og betaler for denne tjenesten etter folketall.

Brannberedskap

Brannberedskapen er lagt opp slik at det er utstasjonert en branntilhenger med nødvendig utstyr på hvert av de 3 tettstedene Hasvik, Breivikbotn og Sørvær. På Sørvær og i Breivikbotn er det også utplassert en hjertestarter. Eventuelle branntilløp og andre forhold på de 3 tettstedene er først og fremst dekket av en utrykningsleder og 5 brannmenn på hvert sted. Alarmeringen skjer via 110- sentralen gjennom AKUB- er på hvert sted og til personalets personsøkere.

Feietjeneste

Feietjenesten er lagt opp slik at det feies hvert 3. år, og på en slik måte at en veksler mellom stedene Hasvik, Breivikbotn og Sørvær/Breivik. Det innkreves feieavgift årlig for denne tjenesten basert på de utgifter som kommunen har. I dag kjøper kommunen denne tjenesten av Loppa kommune som har feier med godkjent kompetanse. Alle husstander som inngår i feietjenesten skal ha fastmontert godkjent stige ved loddpipe, og denne skal være festet forskriftsmessig. I forbindelse med feiingen må husstandene regne med at det også kan bli utført tilsyn med loddpiper og ovner mv.

Kontaktinformasjon

Hasvik kommune
Postboks 43
9593 BREIVIKBOTN
Telefon: 78 45 27 00
Telefaks: 78 45 15 08

Brannsjef: Halvard Holst-Olsen
Mobil: 90 94 28 25
E-post: brannsjef@hasvik.kommune.no

BEREDSKAPSTELEFON: 90 86 10 00 (benyttes når det er behov for assistanse av teknisk art i krisesituasjoner)

Del dette: