Bolystprisen 2019

Hasvik kommune har fått Finnmark Fylkeskommune sin Bolystpris 2019. 

Prisen deles ut i Vadsø den 15.oktober.

Hasvik kommune ønsker å sende to representanter fra det frivillige lag-og foreningsarbeidet til Vadsø for å motta prisen.

Vi oppfordret innbyggerne til å komme med forslag på kandidater til dette oppdraget, og har valgt følgende personer:

Gørill Alvestad

Gørill H. Alvestad, Sørvær

Gørill representerer «den eldre garde» med mange års dugnadsarbeid bak seg.

Hun er leder i Sørvær grendelag, og har i mange år vært en av primus motorene i det frivillige arbeidet på stedet.

Via grendelaget har hun også vært en viktig bidragsyter til SørøyRocken og Sørøydagene.

Geir Magne Gamst

Geir Magne Gamst, Hasvik

Geir Magne representerer «de yngre» som følger opp dugnadsånden.

Han er leder i Hasvik idrettslag, og har i flere år vært trener for barneturn og volleyball for barn. 

I tillegg gjør han en bytedelig innsats som koordinator for Opplev Sørøya.

Lars Hustad

Varaordfører Lars Hustad

I tillegg vil varaordfører Lars Hustad delta som Hasvik kommune sin offisielle representant.

Hasvik kommune mottar 30 000 i Bolyst-premie. Disse pengene går selvsagt i sin helhet til lag-og foreninger.

Formannskapet skal ta stilling til hvordan midlene skal fordeles.

Og hvorfor drar ikke ordføreren til Vadsø og tar imot prisen?

Jeg er også i år kommunal leder for TV-aksjonen. Årets innsamlingskafe er på Breivikbotn skole den 16.oktober, og der må jeg være med - for vi har som mål å bli beste giverkommune i Finnmark i år også.

Innsamlingskafeen er en fin anledning til å markere BOLYST-prisen - sammen med frivillige fra hele kommunen.

Jeg ønsker Gørill, Geir Magne og Lars en fin tur til Vadsø. Dere er tre flotte representanter for kommunen vår.

Mvh Ordfører Eva

Del dette: