Beredskap ved stengte veier

Melding om stengte veier, kolonnekjøring og innstilt skolebuss varsles over veimeldingen på P1 mellom kl. 06.15 og kl. 07.50. Dersom veiene åpnes for alminnelig ferdsel, vil det bli bussavgang fra skolen i Breivikbotn.
Hjemmeværing som følge av stengte veier, betyr ikke skolefri, og det forventes at elevene arbeider etter arbeidsplan i fraværsperioden. Elevene fra Breivikbotn møter på Breivikbotn skole kl. 08.30. Der vil de få anvist rom hvor de kan arbeide sammen med lærere som til vanlig jobber på Hasvik skole og bor i Breivikbotn. Rektor ved Hasvik skole gir beskjed til rektor ved Breivikbotn skole når veien er stengt.
Alle elever ved Hasvik skole har tilgang til Fronter. Der kan de få opplysninger om arbeidsplanene. Hasvik skole har en avtale med brøytemannskapet om øyeblikkelig å ta kontakt med skolen hvis veien står i fare for å bli stengt i løpet av skoledagen. Elevene blir da sendt hjem med skoleskyssen før eventuelt vei stenging. I tilfelle der skoleskyss ikke er forsvarlig blir elevene innkvartert på Hasvik hotell. Foreldre som har andre innkvarteringsmuligheter for sine barn må gi skriftlig melding om dette til Hasvik skole.

Kolonnekjøring:

Foreldrene kan ringe bussen direkte på tlf 90678686 for å holde seg orientert om busstidene. Dersom foreldrene velger å holde elevene hjemme når skolebussen ikke er innstilt, har foreldrene ansvar for undervisningen, og elevene kan ikke sendes til Breivikbotn skole.

Del dette: