Barnehagestyrene/ samarbeidsutvalgene - kommunale representanter

Hjemmel:

Vedtektene for barnehagene i Hasvik kommune § 5.2

Valgt av kommunestyret 21.11.19 - sak 71/2019:

Representant for Hasvik barnehage:

Marlene Jakobsen

Vararepresentanter:

Annika Sjursen-Westberg

Representant for Breivikbotn barnehage

Edd Børre Pedersen

Vararepresentanter:

Thomas Hansen

Representant for Sørvær oppvekstsenter

Ronny Henriksen

Vararepresentant:

Jon Atle Bjørnø


Statlig informasjon