Hasvik kommunevåpen

Barnehagerute 2022 - 2023

Her finner du barnehageruta 2022 - 2023 for barnehagene i Hasvik kommune.

24. juni 2022 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Gratis barnehageplass i 10 måneder for førstegangsopptak i barnehage

Hasvik kommunestyre vedtar å innvilge gratis barnehageplass i inntil 10 måneder for førstegangsopptak for barn bosatt og folkeregistrert i Hasvik kommune.

02. mars 2022 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Utlysning av barnehageplasser - hovedopptak 2022

Hasvik kommune lyser med dette ut barnehageplasser for nytt barnehageår som starter 18. august 2022.

15. februar 2022 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Barnehageruta 2021 - 2022

Her finner du barnehageruta 2021 - 2022 for barnehagene i Hasvik kommune.

03. juni 2021 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Hovedopptaket 2020:

Utlysning av barnehageplasser - utvidet søknadsfrist til 8. mars 2020

Hasvik kommune lyser med dette ut barnehageplasser for nytt barnehageår som starter 17. august 2020.

02. mars 2020 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Barnehagerute 2019 - 2020

Her finner du barnehageruta 2019 - 2020 for barnehagene i Hasvik kommune.

14. juni 2019 Les mer ››

Barnehagevedtektene

Vedtektene er vedtatt av kommunestyret i Hasvik 14.06.18 i beslutningssak 19/18 og trer i kraft 20.08.18. 

17. august 2018 Les mer ››
Hasvik barnehage

Hasvik barnehage

Hasvik barnehage ligger sentralt til i tettstedet Hasvik.
Dette er en 3 avdelings barnehage, hvor bare 1 avdeling er åpen barnehageåret 2022/2023. Med max 14 plasser i alderen 10 måneder til 6 år.

19. januar 2018 Les mer ››

Barnehager - betalingssatser

 

Betalingssatser for opphold i kommunale barnehager 2022.

18. januar 2018 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Barnehagene har fått nye telefonnumre

Barnehagene våre har fått nye telefonnumre. 

20. september 2016 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Hasvik barnehage har fått nye telefonnummer

Avd. Marihøna har tlf. 90 91 31 02 og avd. Harestua har tlf. 90 55 65 40. Barnehagen har for tiden feil på nummeret 78 45 17 93 men styrer treffes på 90 07 69 48.

16. september 2016 ››
Hasvik kommunevåpen

Ny nasjonal ordning for foreldrebetaling

Fra 1. mai 2015 stiger makspris for barnehageplass til kr 2580 pr. mnd. for første barn i barnehage.

21. mai 2015 Les mer ››

Barnehagene i Hasvik kommune

Hasvik kommune har 3 barnehager, en på hvert tettsted: Hasvik, Breivikbotn og Sørvær. Barnehagenes åpningstid er fra kl 07.15 til kl 16.00.

27. november 2006 Les mer ››

Barnehageruta

Her finner du barnehageruta for barnehagene i Hasvik kommune.
27. mai 2009 Les mer ››

Breivikbotn barnehage

Breivikbotn barnehage ligger midt i tettstedet Breivikbotn, og er en barnehage med to avdelinger med til sammen 24 plasser barnehageåret 2022/2023.

06. mai 2005 Les mer ››

Sørvær oppvekstsenter

Fra 01.01.05 ble Sørvær skole, barnehage og SFO slått sammen til Sørvær oppvekstsenter.

22. november 2006 Les mer ››