Sørøydagene 2009

Babytreff 2. juli

Torsdag 2. juli hadde Hasvik kommune invitert alle babyer født i 2008 og 2009 med mødre til lunch på Hasvik hotell.
I tillegg var også kommende (gravide) mødre invitert. Det ble delt ut borgerbrev, bamser og T-skjorter til de nyfødte. Fra juni 2008 til i dag er det født 11 barn i Hasvik kommune, og fire til vil bli født før året er omme. Det lover bra for fremtida, men vi håper selvsagt på flere barn. Hvorvidt en bamse og borgerbrev er nok til for å lokke til flere graviditeter er vel tvilsomt. Uansett var det en hyggelig og uformell sammenkomst med barn som oppførte seg eksemplarisk gjennom hele lunchen.
Babytreff 2. juli 2009
Foto: Eva D. Husby
Men når først den ene av babyen og deretter nr to og tre begynte å gi lyd fra seg, var alle enige om at nå var festen over. Det vil bli invitert til lignende sammenkomst neste år. Jeg ser med spenning fram til hvem som oppfyller kriteriene for å bli invitert: nyfødt baby eller baby i magen. Eva Husby

Del dette: