Arealforvaltning

Eiendomsforvaltning:

Arbeidsområder:

  • Svare på spørsmål angående eiendomsproblematikk
  • Skrive ut situasjonskart over eiendomsforhold til kunder som ønsker det.
  • Foreta grensepåvisning samt kart og delingsforretninger der det er nødvendig.
  • Registrere alle nye eiendommer i det sentrale gårds, adresse og bygningsregisteret (GAB).

Geodata:

Arbeidsområder:

  • Ajourføre og vedlikeholde kommunens grunnlagskart.
  • Besørge at kommunen har tilfresstillende kartgrunnlag for drive arealplanlegning og eiendomsforvaltning. Ajourføring og vedlikehold av kommunens digitale eiendomskart
  • Ajourføring og vedlikehold av kommunens digitale vann- og avløpskartverk.
  • Forvalte og gjøre kommunens digitale plandata (kommuneplanens arealdel samt alle reguleringsplanene i kommunen), mest mulig tilgjengelig.
  • Lage plankart ved rullering av kommuneplanens arealdel samt lage plankart når det skjer en ny areal- regulering i kommunen.

Kontaktinformasjon:

Hasvik kommune
Postboks 43
9593 BREIVIKBOTN

Telefon: 78 45 27 00
Telefaks: 78 45 15 08

Teknisk leder:
Direkte telefon: 78 45 27 42
Mobil: 48 10 78 92
E-post: teknisk.leder@hasvik.kommune.no

Teknisk rådgiver: Kim-Are Walsø
Direkte telefon: 78 45 27 43
Mobil: 47 86 56 67
E-post: kimare.teknisk@hasvik.kommune.no

Del dette: