Hasvik kommunevåpen

Kunngjøring

Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

Formannskapets innstilling til budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015 er lagt ut til offentlig gjennomsyn på servicekontoret i perioden 30.11.2011 – 15.12.2011.

Kommunestyret behandler innstillingene 15.12.2011.

Del dette: