Tilknytningsavgifter vann, vei og kloakk


Fra 01.01.20:

Tilknytningsavgift for vei:
Kr 5.092 (eks. mva)

Tilknytningsavgift for vann:
Kr 4.774 (eks. mva)

Tilknytningsavgift for kloakk:
Kr 6.365 (eks. mva)

Det kan etter søknad gis fritak for tilknytningsavgift for nyoppførte boligbygg.