nav

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune

Den ny løsningen gjør at du kan søke hjemmefra på pc, mobil eller nettbrett.

25. oktober 2021 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Besøkshjem

Hasvik barneverntjeneste søker etter besøkshjem til barn og unge.

27. mars 2019 Les mer ››
NAV-logo

Åpningstider - NAV Hasvik

NAV Hasvik har åpningstid hele uken fra mandag til fredag for forhåndsplanlagte veiledningssamtaler.

22. mars 2017 Les mer ››
Logo_Alta kommune

Har du / dere tenkt på å bli fosterhjem?

Alta kommune trenger hjem til barn i alderen 0 – 18 år som av ulike grunner ikke kan bo hos sine biologiske foreldre i kortere eller lengere perioder.

09. januar 2017 Les mer ››
Logo - Alarm

Informasjon fra A-larm:

Døgnåpen påsketelefon for rusavhengige og pårørende

A-larm er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet. 

18. mars 2016 Les mer ››
Logo_dinutvei.no

En veiviser ved vold og overgrep:

dinutvei.no

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn.

22. februar 2016 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Familie, forebygging og rehabilitering (FFR)

For å styrke tjenestetilbudet har Hasvik kommune fra 1. oktober 2015 foretatt omorganisering av noen av tjenestene på helsesenteret. 

03. februar 2016 Les mer ››
Hvor lite skal du finne deg i - kampanje 2015

Informasjon fra Politiet:

Hvor lite skal du finne deg i?

Hvor lite skal du finne deg i? er Politiets nye informasjonskampanje for å forebygge vold i nære relasjoner.

16. oktober 2015 Les mer ››
Fosterhjemskampanje

Fosterhjemskampanjen:

Har du rom for en til?

Over 11 000 barn og unge i Norge bor i fosterhjem og antallet øker fra år til år.. 

07. september 2015 Les mer ››
Logo - Aksis

Informasjon fra Aksis avd. Hasvik

Nytt telefonnummer

Aksis avd. Hasvik har fått nytt telefonnummer. Det nye nummeret er 979 95 868.

25. juni 2015 ››
Illustrasjon - fosterhjem

Informasjon fra Bufetat region nord:

Har du rom for en til?

Ulike barn og unge trenger ulike fosterhjem. 

19. mai 2015 Les mer ››
Illustrasjon - fosterhjem

Informasjon fra Bufetat region nord:

Trenger flere fosterhjem til ungdom

43 barn og unge venter i dag i institusjon og beredskapshjem i Nord-Norge i påvente av et sted å bo.

12. juni 2014 Les mer ››
Vakttelefon for fosterforeldre

Informasjon fra Bufetat:

Vil du gå PRIDE kurs?

PRIDE er et opplæringsprogram som forbereder, utvikler og støtter fosterhjem.

21. mars 2014 Les mer ››
Kampanje fosterhjem 2013

Informasjon fra Bufetat:

En god oppvekst varer livet ut!

Over 1200 barn i Nord-Norge har fått et nytt hjem fordi noen har valgt å bli deres fosterforeldre.

06. november 2013 Les mer ››
Illustrasjon - barn

Har du plass til meg?

Ikke alle barn kan bo hjemme. Emma på 13 år har akkurat flyttet inn på institusjon og skal bo der til vi finner et trygt hjem til henne.

03. juni 2013 Les mer ››
Illustrasjon - familie

Kontakte barnevernet?

Her er noen råd til deg som lurer på om du bør kontakte barnevernet.
25. april 2012 Les mer ››
H.K.H. Kronprinsen

Informasjon fra Bufetat:

Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei

Torsdag 15. desember åpnet kronprinsparet fosterhjemskampanjen "Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei".
19. desember 2011 Les mer ››
NAV-logo

NAV med nytt telefonnummer: 55 55 33 33

NAV har fått nytt telefonnr: 55 55 33 33. Man kommer da til kontaktsenteret som kan svare på de fleste spørsmål.
16. juni 2011 ››
Hasvik kommunevåpen

Barneverntjenesten flytter

Barneverntjenesten i Hasvik vil fra og med onsdag 18. mai 2011 være lokalisert til Hasvik helsesenter, og kan treffes på tlf. 78 45 25 15 eller mobil 414 13264.
16. mai 2011 ››
Vakttelefon for fosterforeldre

Informasjon fra Barne-, ungdoms- og familieetaten

Alex og Saras hverdag

De fleste barn i grunnskolen vet at vi har politi og brannvesen og hvorfor vi har disse tjenestene. Ikke alle barn vet at barneverntjenesten er den viktigste hjelpetjenesten for barn her i landet.
06. mai 2011 Les mer ››
Logo - Finnmark Fylkeskommune

Informasjon fra Finnmark fylkeskommune

Kommunal oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark

Personer som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold under det kommunale barnevernets omsorg i perioden fra 1. juli 1954 til 31. desember 1992, kan søke om oppreisning.
27. mai 2010 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Søknad om tildeling av transportkuponger

Hasvik kommune tildeler transportkuponger for funksjonshemmede to ganger årlig, i januar og i juli. For evt. nye søkere er søknadsfristen 30. april 2010.
15. april 2010 Les mer ››
Vakttelefon for fosterforeldre

Vakttelefon for fosterforeldre

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), region nord har fått i oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet å opprette en vakttelefonordning for alle fosterforeldre i Nord-Norge.
06. januar 2010 Les mer ››
116 111 Alarmtelefonen for barn og unge

116 111 - Alarmtelefonen for barn og unge

Den landsdekkende Alarmtelefonen for barn og unge ble åpnet 2. juni 2009. Telefonen er et ledd i regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2008-2011).
11. desember 2009 Les mer ››

Sosialtjenesten

I lov om sosiale tjenester heter det at "Sosialtjenesten skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan sosialtjenesten ikke selv gi slik hjelp, skal den såvidt mulig sørge for at andre gjør det".

22. november 2006 Les mer ››

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten er en kommunal tjeneste som er regulert i lov om barneverntjenester av 17. juli 1992. Barneverntjenestens oppgave er først og fremst å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

06. mai 2005 Les mer ››

Økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving

Kommunen har ansvar for at innbyggerne har tilgang til økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving.

20. oktober 2009 Les mer ››

Individuell plan (IP-plan)

Du som har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosiale tjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom du ønsker det.

22. april 2009 Les mer ››
NAV-logo

800GJELD - økonomirådstelefonen i NAV

Mandag 26. oktober åpner 800GJELD (80045353) – økonomirådstelefonen i NAV.
21. oktober 2009 Les mer ››