Bilder fra Sørøydagene 2019

Åpning av Sørøydagene.
Åpning av Sørøydagene.
Foto : Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene.
Åpning av Sørøydagene.
Foto : Keth olsen
   Åpning av Sørøydagene.
Åpning av Sørøydagene.
Foto : Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene.
Åpning av Sørøydagene.
Foto : Keth Olsen
  
Åpning av Sørøydagene.
Åpning av Sørøydagene.
Foto : Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene.
Åpning av Sørøydagene.
Foto : Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene.
Åpning av Sørøydagene.
Foto : Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene.
Åpning av Sørøydagene.
Foto : Keth Olsen
  
Åpning av Sørøydagene.
Åpning av Sørøydagene.
Foto : Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene.
Åpning av Sørøydagene.
Foto : Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene
Åpning av Sørøydagene
Foto : Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene.
Åpning av Sørøydagene.
Foto : Keth Olsen
  
Åpning av Sørøydagene.
Åpning av Sørøydagene.
Foto : Keth Olsen
   Kulturprisen 2019
Kulturprisen 2019
Foto : Keth Olsen
   Kulturprisen 2019
Kulturprisen 2019
Foto : Keth Olsen
   Kulturprisen 2019
Kulturprisen 2019
Foto : Keth Olsen
  
Kulturprisen 2019
Kulturprisen 2019
Foto : Keth Olsen
   Kulturprisen 2019
Kulturprisen 2019
Foto : Keth Olsen
   Kulturprisen 2019
Kulturprisen 2019
Foto : Keth Olsen
   Åpning av Sørøydagene.
Åpning av Sørøydagene.
Foto : Keth Olsen
  
Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Foto : Keth Olsen
   Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Foto : Keth Olsen
   Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Foto : Keth Olsen
   Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Foto : Keth Olsen
  
Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Foto : Keth Olsen
   Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Foto : Keth Olsen
   Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Foto : Keth Olsen
   Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Foto : Keth Olsen
  
Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Foto : Keth Olsen
   Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Foto : Keth Olsen
   Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Foto : Keth Olsen
   Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Foto : Keth Olsen
  
Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Foto : Keth Olsen
   Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Foto : Keth Olsen
   Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Foto : Keth Olsen
   Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Foto : Keth Olsen
  
Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Tørrfiskloftet og Sørøymarked
Foto : Keth Olsen
   Åfjordmarsjen
Åfjordmarsjen
Foto : Keth Olsen
   Åfjordmarsjen
Åfjordmarsjen
Foto : Keth Olsen
   Åfjordmarsjen
Åfjordmarsjen
Foto : Keth Olsen
  
Åfjordmarsjen
Åfjordmarsjen
Foto : Keth Olsen
   Åfjordmarsjen
Åfjordmarsjen
Foto : Keth Olsen
   Åfjordmarsjen
Åfjordmarsjen
Foto : Keth Olsen
   Åfjordmarsjen
Åfjordmarsjen
Foto : Keth Olsen
  
Åfjordmarsjen
Åfjordmarsjen
Foto : Keth Olsen
   Åfjordmarsjen
Åfjordmarsjen
Foto : Keth Olsen
   Åfjordmarsjen
Åfjordmarsjen
Foto : Keth Olsen
   Røde kors hytta
Røde kors hytta
Foto : Keth Olsen
  
Røde kors hytta
Røde kors hytta
Foto : Keth Olsen
   Røde kors hytta
Røde kors hytta
Foto : Keth Olsen
   Røde kors hytta
Røde kors hytta
Foto : Keth Olsen
   Røde kors hytta
Røde kors hytta
Foto : Keth Olsen
  
Røde kors hytta
Røde kors hytta
Foto : Keth Olsen
   Røde kors hytta
Røde kors hytta
Foto : Keth Olsen
   Røde kors hytta
Røde kors hytta
Foto : Keth Olsen
   Røde kors hytta
Røde kors hytta
Foto : Keth Olsen
  
Røde kors hytta
Røde kors hytta
Foto : Keth Olsen
   Røde kors hytta
Røde kors hytta
Foto : Keth Olsen
   Røde kors hytta
Røde kors hytta
Foto : Keth Olsen
   Røde kors hytta
Røde kors hytta
Foto : Keth Olsen
  
Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
  
Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
  
Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
  
Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
  
Sandslott og skjellkonkurranse
Sandslott og skjellkonkurranse
Foto : Keth Olsen
   Sandslott og skjellkonkurranse
Sandslott og skjellkonkurranse
Foto : Keth Olsen
   Sandslott og skjellkonkurranse
Sandslott og skjellkonkurranse
Foto : Keth Olsen
   Sandslott og skjellkonkurranse
Sandslott og skjellkonkurranse
Foto : Keth Olsen
  
Sandslott og skjellkonkurranse
Sandslott og skjellkonkurranse
Foto : Keth Olsen
   Sandslott og skjellkonkurranse
Sandslott og skjellkonkurranse
Foto : Keth Olsen
   Sandslott og skjellkonkurranse
Sandslott og skjellkonkurranse
Foto : Keth Olsen
   Sandslott og skjellkonkurranse
Sandslott og skjellkonkurranse
Foto : Keth Olsen
  
Sandslott og skjellkonkurranse
Sandslott og skjellkonkurranse
Foto : Keth Olsen
   Sandslott og skjellkonkurranse
Sandslott og skjellkonkurranse
Foto : Keth Olsen
   Sandslott og skjellkonkurranse
Sandslott og skjellkonkurranse
Foto : Keth Olsen
   Sandslott og skjellkonkurranse
Sandslott og skjellkonkurranse
Foto : Keth Olsen
  
Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
   Sandslott og skjellkonkurranse
Sandslott og skjellkonkurranse
Foto : Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
  
Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
  
Sandslott og skjellkonkurranse
Sandslott og skjellkonkurranse
Foto : Keth Olsen
   Sandslott og skjellkonkurranse
Sandslott og skjellkonkurranse
Foto : Keth Olsen
   Sandslott og skjellkonkurranse
Sandslott og skjellkonkurranse
Foto : Keth Olsen
   Sandslott og skjellkonkurranse
Sandslott og skjellkonkurranse
Foto : Keth Olsen
  
Sandslott og skjellkonkurranse
Sandslott og skjellkonkurranse
Foto : Keth Olsen
   Sandslott og skjellkonkurranse
Sandslott og skjellkonkurranse
Foto : Keth Olsen
   Sandslott og skjellkonkurranse
Sandslott og skjellkonkurranse
Foto : Keth Olsen
   Sandslott og skjellkonkurranse
Sandslott og skjellkonkurranse
Foto : Keth Olsen
  
Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
  
Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
   Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
  
Barnas dag i Sandvika.
Barnas dag i Sandvika.
Foto : Keth Olsen
   Gudstjeneste på Breivik 2019
Gudstjeneste på Breivik 2019
Foto : Keth Olsen
   Gudstjeneste på Breivik 2019
Gudstjeneste på Breivik 2019
Foto : Keth Olsen
   Gudstjeneste på Breivik 2019
Gudstjeneste på Breivik 2019
Foto : Keth Olsen
  
Gudstjeneste på Breivik 2019
Gudstjeneste på Breivik 2019
Foto : Keth Olsen
   Gudstjeneste på Breivik 2019
Gudstjeneste på Breivik 2019
Foto : Keth Olsen
   Gudstjeneste på Breivik 2019
Gudstjeneste på Breivik 2019
Foto : Keth Olsen
   Gudstjeneste på Breivik 2019
Gudstjeneste på Breivik 2019
Foto : Keth Olsen
  
Gudstjeneste på Breivik 2019
Gudstjeneste på Breivik 2019
Foto : Keth Olsen
   Gudstjeneste på Breivik 2019
Gudstjeneste på Breivik 2019
Foto : Keth Olsen
   Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
   Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
  
Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
   Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
   Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
   Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
  
Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
   Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
   Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
   Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
  
Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
   Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
   Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
   Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
  
Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
   Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
   Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
   Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
  
Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
   Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
   Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
   Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
  
Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
   Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
   Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
   Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
  
Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
   Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
   Sørøyborgerting 2019
Sørøyborgerting 2019
Foto : Keth Olsen
   Årets Sørøyborger 2019
Årets Sørøyborger 2019
Foto : Keth Olsen
  
Årets Sørøyborger 2019
Årets Sørøyborger 2019
Foto : Keth Olsen
   Årets Sørøyborger 2019
Årets Sørøyborger 2019
Foto : Keth Olsen
   Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
   Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
  
Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
   Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
   Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
   Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
  
Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
   Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
   Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
   Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
  
Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
   Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
   Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
   Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
  
Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
   Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
   Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
   Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
  
Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
   Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
   Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
   Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
  
Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
   Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
   Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
   Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
  
Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
   Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
   Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
   Barneløp, sykkelløp og bading
Barneløp, sykkelløp og bading
Foto : Keth Olsen
  
Volleyballturnering 2019
Volleyballturnering 2019
Foto : Keth Olsen
   Volleyballturnering 2019
Volleyballturnering 2019
Foto : Keth Olsen
   Volleyballturnering 2019
Volleyballturnering 2019
Foto : Keth Olsen
   Volleyballturnering 2019
Volleyballturnering 2019
Foto : Keth Olsen
  
Volleyballturnering 2019
Volleyballturnering 2019
Foto : Keth Olsen
   Volleyballturnering 2019
Volleyballturnering 2019
Foto : Keth Olsen
   Volleyballturnering 2019
Volleyballturnering 2019
Foto : Keth Olsen
   Volleyballturnering 2019
Volleyballturnering 2019
Foto : Keth Olsen
  
Volleyballturnering 2019
Volleyballturnering 2019
Foto : Keth Olsen
   Volleyballturnering 2019
Volleyballturnering 2019
Foto : Keth Olsen
   Volleyballturnering 2019
Volleyballturnering 2019
Foto : Keth Olsen
   Volleyballturnering 2019
Volleyballturnering 2019
Foto : Keth Olsen
  
Volleyballturnering 2019
Volleyballturnering 2019
Foto : Keth Olsen
   Volleyballturnering 2019
Volleyballturnering 2019
Foto : Keth Olsen
   Volleyballturnering 2019
Volleyballturnering 2019
Foto : Keth Olsen
   Volleyballturnering 2019
Volleyballturnering 2019
Foto : Keth Olsen
  
Volleyballturnering 2019
Volleyballturnering 2019
Foto : Keth Olsen
   Volleyballturnering 2019
Volleyballturnering 2019
Foto : Keth Olsen
   Volleyballturnering 2019
Volleyballturnering 2019
Foto : Keth Olsen
   Volleyballturnering 2019
Volleyballturnering 2019
Foto : Keth Olsen
  
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
   Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
   Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
   Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
  
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
   Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
   Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
   Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
  
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
    010A 0507
214
Foto : Keth Olsen
   Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
   Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
  
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
   Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
   Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
   Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
  
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
   Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
   Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
   Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
  
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
   Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
   Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
   Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
  
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
   Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
   Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
   Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Åpen dag Hammerfest Energi 2019
Foto : Keth Olsen
  
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
  
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
  
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
  
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
  
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
   Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Kafe på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
  
Kåseri på Sørvær samfunnshus 2019
Kåseri på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
   Kåseri på Sørvær samfunnshus 2019
Kåseri på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
   Kåseri på Sørvær samfunnshus 2019
Kåseri på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
   Kåseri på Sørvær samfunnshus 2019
Kåseri på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
  
Kåseri på Sørvær samfunnshus 2019
Kåseri på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
   Kåseri på Sørvær samfunnshus 2019
Kåseri på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
   Kåseri på Sørvær samfunnshus 2019
Kåseri på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
   Kåseri på Sørvær samfunnshus 2019
Kåseri på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
  
Kåseri på Sørvær samfunnshus 2019
Kåseri på Sørvær samfunnshus 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
  
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
  
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
  
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
  
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
  
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
  
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
  
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
  
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Avslutningskonsert i Hasvik Kirke 2019
Foto : Keth Olsen
   Vinnere av tegnekonkurransen 2019
Vinnere av tegnekonkurransen 2019
Foto : Susanne Hansen
   Arnes tegning
Arnes tegning
Foto : Keth Olsen
  
Vinnere av tegnekonkurransen 2019
Vinnere av tegnekonkurransen 2019
Foto : Remi Nilsen
   Elisabeths tegning
Elisabeths tegning
Foto : Keth Olsen
   Tur til Kulia
Tur til Kulia
Foto : May Hilde Gamst
   Tur til Kulia
Tur til Kulia
Foto : May Hilde Gamst
  
Tur til Kulia
Tur til Kulia
Foto : May Hilde Gamst
   Tur til Kulia
Tur til Kulia
Foto : May Hilde Gamst
   Tur til Kulia
Tur til Kulia
Foto : May Hilde Gamst
   Tur til Kulia
Tur til Kulia
Foto : May Hilde Gamst
  
Tur til Kulia
Tur til Kulia
Foto : May Hilde Gamst
   Tur til Kulia
Tur til Kulia
Foto : May Hilde Gamst
   Tur til Kulia
Tur til Kulia
Foto : May Hilde Gamst
   Tur til Kulia
Tur til Kulia
Foto : May Hilde Gamst
  
Tur til Kulia
Tur til Kulia
Foto : May Hilde Gamst
   Tur til Kulia
Tur til Kulia
Foto : May Hilde Gamst
   Tur til Kulia
Tur til Kulia
Foto : May Hilde Gamst
   Tur til Kulia
Tur til Kulia
Foto : Ragnar Nilsen
  
Vinnere av tegnekonkurransen 2019
Vinnere av tegnekonkurransen 2019
Foto : Keth Olsen
   Odd Arnes tegning
Odd Arnes tegning
Foto : Keth Olsen
   Vinnere av tegnekonkurransen 2019
Vinnere av tegnekonkurransen 2019
Foto : Keth Olsen
   Shekhos tegning
Shekhos tegning
Foto : Keth Olsen