Skolefritidsordningen - betalingssatser


Betalingssatser pr. mnd. for Hasvik SFO
Sats pr. mnd.        1. barn                   2. barn             3. eller flere barn      Kostpenger   
Elever i 1. og 2. klasse   kr 1306 kr 1045 kr 784  kr 118
Elever i 3. klasse kr 1123  kr 898 kr 674  kr 118 
Elever i 4 .klasse kr 977  kr 782 kr 586 kr 118 

Tilbud 1 time før skoletid, samt etter skoletid til kl 15.30. 

I skolens fridager og mellomferier kan det kjøpes dagplass for barn med SFO-plass. Satsen er kr 200 pr. barn pr. dag.

Betalingssatser pr. mnd. for Breivikbotn SFO
Sats pr. mnd.        1. barn                   2. barn             3. eller flere barn      Kostpenger   
Elever i 1. og 2. klasse   kr 982 kr 786 kr 589 kr 118
Elever i 3. klasse kr 847 kr 678 kr 508  kr 118
Elever i 4 .klasse kr 740 kr 592 kr 444 kr 118

Tilbud etter skoletid til kl 15.30.

I skolens fridager og mellomferier kan det kjøpes dagplass for barn med SFO-plass. Satsen er kr 200 pr. barn pr. dag.

Betalingssatser pr. mnd. for Sørvær SFO
Sats pr. mnd.        1. barn                   2. barn             3. eller flere barn      Kostpenger   
Elever i 1. og 2. klasse   kr 1467 kr 1174 kr 880 kr 118
Elever i 3. klasse kr 1261 kr 1009 kr 757 kr 118
Elever i 4 .klasse kr 1095 kr 876 kr 657 kr 118

Tilbud 1 time før skoletid, samt etter skoletid til kl 16.00.

I skolens fridager og mellomferier kan det kjøpes dagplass for barn med SFO-plass. Satsen er kr 200 pr. barn pr. dag.


Statlig informasjon