Skolefritidsordningen - betalingssatser

Betalingssatser for opphold i kommunale SFO 2021.


Betalingssatser pr. mnd. for Hasvik SFO
Sats pr. mnd.        1. barn                   2. barn             3. eller flere barn      Kostpenger   
Elever i 1. og 2. klasse   kr 1.427 kr 1.142 kr 856 kr 130
Elever i 3. klasse kr 1.228 kr 982 kr 737 kr 130
Elever i 4 .klasse kr 1.070 kr 856 kr 642 kr 130

 

Tilbud 1 time før skoletid, samt etter skoletid til kl 15.30. 

 

Betalingssatser pr. mnd. for Breivikbotn SFO
Sats pr. mnd.        1. barn                   2. barn             3. eller flere barn      Kostpenger   
Elever i 1. og 2. klasse   kr 1.427 kr 1.282 kr 962 kr 130
Elever i 3. klasse kr 1.228 kr 982 kr 737 kr 130
Elever i 4 .klasse kr 1.070 kr 856 kr 642 kr 130

 

Tilbud 1 time før skoletid, samt etter skoletid til kl 15.30. 

Betalingssatser pr. mnd. for Sørvær SFO
Sats pr. mnd.        1. barn                   2. barn             3. eller flere barn      Kostpenger   
Elever i 1. og 2. klasse   kr 1.603 kr 1.282 kr 962 kr 130
Elever i 3. klasse kr 1.378 kr 1.102 kr 827 kr 130
Elever i 4 .klasse kr 1.202 kr 962 kr 721 kr 130

 

Tilbud 1 time før skoletid, samt etter skoletid til kl 16.00. 

Søskenmoderasjonen gjelder for søsken som bor fast sammen og regnes ut etter grunnsatsen.


Et helårlig opphold beregnes til å være 10.måneder.


SFO holdes åpen skoledager + 7 hele dager av skolens fridager og mellomferier jfr. skolerute.


Statlig informasjon