Logo - Helsebiblioteket.no

Offentlig nettsted med helseinformasjon

Helsebiblioteket er et nasjonalt, offentlig nettsted som tilbyr gratis tilgang til de beste norske og internasjonale ressursene innen helsefag og medisin.

Nyttig på nett for helsepersonell og andre som er interessert i helseinformasjon

Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til oppdatert fagkunnskap for norsk helsepersonell. Nettstedet driftes i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og er finansiert gjennom statsbudsjettet og de regionale helseforetakene. Helsebiblioteket er redaksjonelt uavhengig.

Du finner Helsebiblioteket her:

Del dette: