Informasjon fra Vest-Finnmark Regionråd

Nærings- og havnesjefer med klart budskap til neste NTP

Neste NTP 2012 – 2023 (Nasjonal Transportplan) må sikre finansiering av industrikaier og fiskerihavner.
Det er det klare budskap fra regionens nærings- og havnesjefer da de var samlet i Havøysund 3. og 4. mai. Her drøftet man bla delinnstilling nr. 1 om transportutfordringene i nordområdene.
Regionens nærings- og havnesjefer var samlet i Havøysund 3. og 4. mai 2011
Regionens nærings- og havnesjefer var samlet i Havøysund 3. og 4. mai 2011 - foto: Vest-Finnmark Regionråd

Les uttalelsen her:

Del dette: