Kulturskolen - betalingssatser

Betalingssatser for kommunal kulturskole 2021: 


Betalingssats for kommunal kulturskole 2021

  • Betalingssats pr. elev: kr 596
  • Søskenmoderasjon barn nr. 2: kr 417
  • Søskenmoderasjon barn nr. 3: kr 298


Søskenmoderasjon gjelder søsken som bor fast sammen.


Statlig informasjon