Hasvik kommunevåpen

Søknadsfrist fredag 11. februar 2022

Kommunalt stipend - skoleåret 2021/2022

Ungdom fra Hasvik kommune kan søke kommunalt stipend for skoleåret 2021/2022.

Kommunalt stipend til utdanning

Hasvik kommune tildeler etter søknad stipend til elever/ studenter/ 1.års lærlinger med lærlingplass i næringslivet i Hasvik kommune jf. retningslinjer for tildeling av kommunalt stipend.

Søknad med attestasjon fra skole/ lærestedet sendes til Hasvik kommune:

E-post:
postmottak@hasvik.kommune.no

eDialog:
For å sende via eDialog, klikk her
For å sende med eDialog må du ha enten bankID, bankID på mobil, minID, Buypass ID eller Commfides.

eller pr post:
Hasvik kommune
Postboks 43
9593 Breivikbotn

Søknadsfristen er fredag 11. februar 2022:

Søknaden må være mottatt av Hasvik kommune fredag 11. februar 2022. 
Når vi får søknaden vil vi sende bekreftelse på at den er mottatt.

Søknader mottatt etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet. Send derfor søknaden inn i god tid.

Retningslinjer for tildeling av kommunalt stipend

1. Stipendets størrelse fastsettes årlig i budsjettprosessen, og deles på antall søknader. Stipendet tildeles som et fast beløp og utbetales som en engangssum.

2. Stipend lyses ut årlig med søknadsfrist i løpet av februar måned.

3. Søknaden må ha bekreftelse fra skolen om skolegangen.

4. Stipend tildeles ungdom under 30 år med bostedsadresse i Hasvik kommune og som er:

  • elev ved videregående skole
  • elev ved fagskole
  • elev ved folkehøyskole
  • student ved høgskole/universitet
  • 1. års lærlinger som har lærlingeplass i næringslivet i Hasvik kommune

5. Stipend tildeles ikke elever/studenter som mottar utdanningsstønad fra offentlige trygdeordninger.

6. Søknader innkommet etter søknadsfristen blir ikke behandlet. Søkeren er selv ansvarlig for at søknaden kommer frem innen søknadsfristens utløp.

7. Det er ingen ankemulighet på tildeling av stipend

Del dette: