FFK_hovedlogo_pms

Pressemelding fra Finnmark fylkeskommune

FV 102 Falkenbergtunnelen – vegen åpnes fredag 09.02.17

Etter et vellykket sprenging onsdag jobbes det torsdag med rensk av fjellet – dette arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av dagen. 

Da starter arbeidet med å fjerne massen fra vegen, dette arbeidet vil pågå kontinuerlig til jobben er utført – også natt om nødvendig.

Vegen har fått forholdsvis store skader. Det vil gjøres midlertidig reparasjon av vegen og permanent utbedring vil bli gjort til sommeren. Midlertidig rekkverk vil på stedet bli satt opp og det vil være nedsatt hastighet forbi området helt til vegen er utbedret og permanent rekkverk er satt opp – dette gjøres til sommeren.

Statens vegvesen og entreprenøren på stedet melder at vegen kan åpnes for trafikk fredag ettermiddag/kveld.

Siste beredskapsrute fredag vil være formiddagsavgangen. Se www.snelandia.no for ruteinformasjon.

Det gjenstår noe arbeid før området er fullstendig sikret, det skal settes opp fallnett på stedet. Dette arbeidet vil gjøres i neste uke. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon om dette.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut