FFK_hovedlogo_pms

Informasjon fra Finnmark Fylkeskommune

Tilskudd til vilt- og friluftslivsformål i 2018

Lag, foreninger, kommuner og enkeltpersoner kan søke om tilskudd for 2018 nå.

Man kan søke tilskudd til:

  • Friluftsaktivitet (frist 1. februar)
  • Turskiltprosjekt «Fylkeskommunalt tilskudd til skilting og merking» (frist 15.februar)
  • Tilskudd til statlig sikring av friluftsområder (15. januar)
  • Tiltak i statlig sikrede friluftsområder (1. februar)
  • Viltformål (frist 15. januar)
     

Dette er tilskudd som Finnmark fylkeskommune forvalter på vegne av Klima- og miljødepartementet.

For mer informasjon se: http://www.ffk.no/sok-tilskudd/

Miljødirektoratets søknadssenter: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

Del dette:

Tips en venn Skriv ut