Hasvik kommunevåpen

Barnehagerute 2014 - 2015 for barnehagene i Hasvik kommune

Her finner du barnehageruta for 2014 - 2015 for barnehagene i Hasvik kommune:

  • Planleggingsdag - onsdag 20. august 2014
  • Oppstart barn nytt barnehageår - torsdag 21. august 2014
  • Planleggingsdag - fredag 2. januar 2015
  • Planleggingsdag - fredag 15. mai 2015
  • Kursdag - fastsettes senere.
  • Kursdag - fastsettes senere

I henhold til vedtektene skal personalet i barnehagene i Hasvik kommune ha 5 kurs-og planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Det gis ikke barnehagetilbud disse dagene.

Tre av disse dagene er fastlagt i barnehageruta, mens de to øvrige legges av den enkelte barnhage.

De foresatte skal informeres om fastsetting av de to bevegelige kurs-og planleggingsdagene minimum 3 uker i forkant av avvikling.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut