Foreldrepulsen:

Å lese fagtekster

Mye av lesingen i skolen har som formål å øke kunnskap og innsikt i fagene.

Da bruker vi litt andre lesestrategier enn når vi leser skjønnlitteratur. Hvordan kan vi hjelpe skolebarna til å få mer kunnskap ut av innholdet i fagtekstene?

Den andre leseopplæringen

Lesing handler ikke bare om å avkode bokstavene, trekke sammen til ord, forstå teksten og ha god flyt og hastighet. Når barna mestrer den tekniske delen av lesingen godt, er det en utbredt misforståelse at det er bare mengdetrening som skal til for å ha maksimalt utbytte av lesingen i skolen. Selvsagt er det viktig å lese mye for å være en god leser, men det er også viktig å lese variert. Barna må lese ulike typer tekster og lære ulike strategier avhengig av formålet med lesingen.

Illustrasjonsfoto - fagtekster
Fagtekster finner vi i lærebøker, oppslagsverk, på nettet eller andre steder.

Ulik lesing til ulikt formål

Når barna skal lese med det formål å innhente kunnskap og få innsikt i fagene, må de kunne vurdere på hvilken måte det er lurest å lese. Barna trenger en annen lesekompetanse når de skal lese ut informasjon fra tabeller enn når de skal trekke ut argumenter fra en drøftende tekst. De trenger å stille seg andre spørsmål når de leser en tekst fra historieboka enn når de leser en naturfagsrapport.

Illustrasjonsfoto - fagtekster
Illustrasjonsfoto

Lesefasene

Før dere setter i gang med å lese fagtekster, er det viktig å tenke over hva som er formålet med lesingen.

Hva skal dere være spesielt opptatt av, hva skal læres? Skaff dere et overblikk over teksten, se på bilder og figurer, og les overskriftene. Snakk også gjerne om hva dere vet om temaet fra før av.

Underveis i lesingen er det lurt å stoppe opp innimellom for å tenke over det dere leser, stille spørsmål ved vanskelige ord og oppklare ting dere ikke forstår.

Gjør gjerne notater i teksten eller ved siden av, hvor dere trekker ut viktige begreper eller nøkkelfakta fra teksten.

Etter lesingen kan dere strukturere dette i et tankekart, en logg eller en oppsummering.

Snakk gjerne sammen om dere har lært noe om det som var utgangspunktet for lesingen.

Spør barna om:

1. Hva skal du lære?

2. Hvordan skal du lære det?

3. Hvordan tenker du at du skal lese teksten?

4. Hva gjør du hvis det er noe i teksten du ikke forstår?

5. Hva skal du gjøre etter at du har lest?

Del dette:

Tips en venn Skriv ut