Ny GIV-prosjektet

Ny GIV har som mål at flere elever skal bestå og gjennomføre videregående skole. Grunnlaget for at prosjektet skal lykkes legges i grunnskolen.

Tidlig innsats

Ny GIV-prosjektet er en regjeringssatsning for perioden 2010-2013 for å øke andelen elever som fullfører videregående skole. Tiltakene gjennomsyrer hele skoleløpet, fra småskoletrinnet til VG2. På 1.-4. trinn er opplæringen i grunnleggende ferdigheter styrket, og alle elevene får tilbud om gratis leksehjelp. Timetallet i norsk, matematikk og engelsk er også økt på småskoletrinnet.
Illustrasjon - ungdom
Bare syv av ti elever fullfører videregående skole. Regjeringen har startet Ny GIV-prosjektet for å begrense frafallet. Alle kommuner deltar fra og med dette skoleåret

Elever på 10. trinn med stor frafallsrisiko

Ett av de mest omfattende tiltakene i Ny GIV er intensivopplæring i lesing, skriving og regning for elevene med svakest faglig nivå på tiende trinn. Dette tilbys nå i alle kommuner. Lærerne blir kurset med spesielt fokus på å løfte disse elevene. Dette tiltaket ble evaluert i 2012, og resultatene tyder på at elevene som er involvert i prosjektet opplever økt motivasjon og læring.

Riktig utdanningsvalg

Flere tiltak på ungdomstrinnet dreier seg om at elevene skal gjøre gode valg når de tar avgjørelsen om hvilken videregående opplæring de skal velge. Alle elever på ungdomstrinnet har faget utdanningsvalg som skal knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. Elevene skal prøve ut deler av det faglige innholdet i ulike utdanningsprogram i videregående opplæring tilpasset ungdomstrinnets nivå. Enkelte skoler tilbyr også et arbeidslivsfag som gir elever større mulighet til å arbeide praktisk og prøve ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring.

Fakta om prosjektet:

  • Et treårig prosjekt for å få ned frafallet i videregående opplæring.
  • Har som mål å øke gjennomføringsprosenten fra 69 % til 75 %.
  • Systematisk samarbeid mellom kommunen (grunnskole) og fylkeskommunen (videregående skole).
  • Generelle tiltak for å bedre grunnleggende ferdigheter gjennom hele grunnskolen.
  • Intensive tiltak for elever på 10. trinn med svake faglige prestasjoner.
  • Lærerne får skolering for å møte behovene til disse elevene.
  • Evalueringen av tiltakene viser gode resultater så langt.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut