Interkommunalt Arkiv Finnmark (IKAF) - medlemmer

Valgt av kommunestyret 21.11.19 - sak 86/2019:

Representant:

Geir A. Iversen (Permisjon til 09.10.2020)
Ann-Kathrine Holst-Olsen (Representant til 09.10.2020)

Vararepresentanter:

1. Ann-Kathrine Holst-Olsen
2. Steinar Furøy
3. Trude C. Halvorsen