Tilknytningsavgifter vann, vei og kloakk


Fra 01.01.18:

Tilknytningsavgift for vei:
Kr 4 800 (avgiftsfritt)

Tilknytningsavgift for vann:
Kr 4 500 (eks. mva)

Tilknytningsavgift for kloakk:
Kr 6 000 (eks. mva)

Det kan etter søknad gis fritak for tilknytningsavgift for nyoppførte boligbygg.