Fisken og vi - logo

Fiskeripolitisk konferanse i Hasvik

Fisken og Vi

Hasvik kommune inviterte 7. - 8. mars 2017 til den fiskeripolitiske konferansen «Fisken & Vi».

17. mars 2017 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Kommunal planstrategi 2016 - 2019

Hasvik kommunestyre vedtok i møte 29. september 2016 «Kommunal planstrategi for Hasvik kommune 2016-2019».

29. september 2016 Les mer ››

2016 - 2019

Levekårsutvalget

Oversikt over representanter og vararepresentanter i levekårsutvalget i perioden 2016 - 2019.

01. juli 2016 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Sluttrapport - Ferjesambandet Hasvik - Øksfjord

Rapporten om ferjesambandet Hasvik - Øksfjord er skrevet av Møreforskning på oppdrag fra Hasvik kommune.

29. juni 2016 Les mer ››
Hasvik kommunestyre fattet et historisk vedtak 16.06.16 (foto: Gro M. Nilssen)

Historisk vedtak i kommunestyret 16.06.16:

Hasvik kommune skal bestå som egen kommune!

Et enstemmig Hasvik kommunestyre fattet følgende historiske vedtak 16.6.16:

16. juni 2016 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Møte i Formannskapet 12.02.16:

Fergesituasjonen til/fra Hasvik kommune

Formannskapet  behandlet  i møte 12.02.2016 sak 8/16 fergesituasjonen til / fra Hasvik kommune. Følgende vedtak ble fattet enstemmig:

12. februar 2016 Les mer ››

Kommunestyret

Oversikt over representanter og vararepresentanter i kommunestyret.
03. september 2009 Les mer ››

Formannskapet

Oversikt over representanter og vararepresentanter i formannskapet.
03. september 2009 Les mer ››

Innbyggerinitiativ

Innbyggerinitiativ betyr at du som innbygger i en kommune eller fylkeskommune kan sette politiske spørsmål som du er opptatt av, på den politiske dagsordenen.
29. mars 2005 Les mer ››

Råd og utvalg

Oversikt over råd og utvalg i Hasvik kommune.

03. september 2009 Les mer ››

Ordførerens side

Informasjon fra Hasvik kommunes ordfører.
03. september 2009 Les mer ››

Møteplan

Oversikt over planlagte møter i kommunestyret, formannskapet mm.
03. september 2009 Les mer ››
06. juli 2005 Les mer ››
03. september 2009 Les mer ››