Hasvik kommunevåpen

Helhetlig folkehelseoversikt

Kommunestyret i Hasvik behandlet  i møte 14.12.16, sak 89/16.

20. desember 2016 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Forslag til kommunal planstrategi for Hasvik kommune

Hasvik kommunestyre gjorde i møte 16. juni 2016 vedtak i sak 68/16 - Kommunal planstrategi 2016 - 2019.

17. juni 2016 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel:

Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram

Hasvik kommune starter opp arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel, og forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i seks uker.

16. oktober 2013 Les mer ››