Hasvik kommunevåpen

Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031

Hasvik kommunestyre vedtok i sak 31/19 den 11. april 2019 å legge ut høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 2031 ut til offentlig ettersyn.

Høringsutkastet er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hasvik rådhus, Servicekontoret og på kommunens hjemmeside.

Høringsuttalelser sendes innen 3. juni 2019.

Kommunen ber om at høringsuttalelser sendes per e-post til: postmottak@hasvik.kommune.no eller per post til Postboks 43, 9593 Breivikbotn.

Uttalelsene skal merkes med «Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031». 

Det gjøres oppmerksom på at hver enkelt uttalelse ikke vil bli besvart, men vil behandles som en del av den videre saksgangen.

Saksgangen frem til offentlig ettersyn er beskrevet i saksfremlegget som følger høringsutkastet.

For spørsmål:

For spørsmål ta kontakt med planavdelingen: marthe.strandheim@hasvik.kommune.no

Saksframlegg og høringsutkast:

Del dette: